Pěstitelská činnost zahrnuje všechny výkony od přípravy a zakládání nových lesních porostů, přes jejich ochranu a výchovu až do těžebního věku.

Provádí se příprava lesních ploch pro přirozenou a umělou obnovu lesa, čištění porostů po těžbě dřeva, ochrana mladých lesních porostů proti plevelům, nátěr a obalování sazenic proti okusu zvěře, prořezávky, výsek křoví a nežádoucích dřevin jakož i další činnosti v rámci komplexní péče o les.