Těžba dřeva je proces získávání dřevní hmoty stromů jejich poražením. Těžba se může provádět sekerou, pilou, motorovou pilou nebo strojem zvaným harvestor.

Kmen stromu se odřezává ve výšce asi 20 cm od povrchu země, ale záleží při tom o jaký druh stromu jde a jaké má proporce. Kmeny stromů se následně zbaví větví a rozřežou na menší části a odtáhnou na jedno místo k lesním cestám. Ořezané větve se většinou pálí přímo v lese. Kulatina se k cestám dopravuje speciálními lesními traktory, nebo s využitím tažných koní. Někdy se už přímo v lese odstraňuje i kůra stromu (tzv. odkorňování).

Větší společnosti, které se zabývají těžbou dřeva předem označují stromy určené na kácení barevným sprejem, nebo barvou. Z lesa jsou pak kmeny odváženy speciálními nákladními auty na pilu, nebo do celulózky.

Zbývající pařezy se buď ponechají v lese, nebo se vytrhnou a spálí.

Zajišťujeme komplexní služby sestávající ze samotné těžby, přibližování a manipulace na sortimenty dle požadavků odběratele. V případě zájmu odběratele zpracujeme zbytky po těžbě na biomasu.